VABILO NA OBČNI ZBOR KUD HOTIMIR

Na podlagi 15. člena Statuta društva vas vabim, da se udeležite rednega letnega občnega zbora KUD HOTIMIR, ki bo v četrtek, 16. 3. 2017, ob 20. uri v prostorih Vaško-gasilskega doma Hotemaže. 

 

DNEVNI RED:

 1. Izvolitev organov občnega zbora:
  1. delovnega predsednika
  2. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
  3. verifikacijske komisije
 2. Poročila o delovanju društva v letu 2016
  1. poročilo predsednika
  2. poročilo tajnice
  3. poročilo blagajničarke
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Razprava po poročilih
 5. Dejavnost društva v letu 2017
 6. Razno

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj  deset članov.

V pričakovanju, da se boste občnega zbora udeležili, vas lepo pozdravljam.

 

 

Andrej Aljančič,

   predsednik

 

   vabilo-na-ob%c4%8dni-zbor-2017

Komentarji so izključeni.


SetPageWidth